KOMPLETNÍ DODÁVKY
A REKONSTRUKCE
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ SE SPECIALIZACÍ NA ENERGETICKÉ
A DATOVÉ SÍTĚ, INŽENÝRING
A PORADENSKÁ ČINNOST

Jsme stavební společností, která se zabývá kompletními dodávkami a rekonstrukcemi inženýrských sítí se specializací na energetické a datové sítě. Dále se specializujeme na výstavbu dopravních staveb menšího a středního rozsahu a s tím souvisejícími pracemi. Pro tyto činnosti disponujeme potřebnou stavební mechanizací a kolektivem zkušených pracovníků, ale i dostatkem energie, invence a elánu.

Díky těmto podmínkám a předpokladům se naše firma již od svého založení v roce 2001 dynamicky rozvíjí a každoročně zvyšuje objem provedených stavebních prací. Dlouhodobým cílem naší společnosti je i v příštích letech zlepšování technického vybavení firmy podle nejnovějších technologií a s tím ruku v ruce zvyšování odborných znalostí našich zaměstnanců.

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI BRIXTON-STAVITELSTVÍ, s.r.o. podpořený v rámci Operačního programu Zaměstnanost je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikace a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Současně je projekt zaměřen také na zvýšení adaptability starších pracovníků na trhu práce. Projekt je v souladu s Evropskou strategií růstu. Realizace projektu přispěje k podpoře podnikového vzdělávání jakožto jednoho z hlavních pilířů konkurenceschopnosti podniku na trhu.