Zaměření

 • projekce, výstavby, rekonstrukce a přeložky inženýrských sítí
 • inženýrské a pozemní stavitelství
 • telekomunikační sítě
 • optické sítě
 • vysoké a nízké napětí
 • veřejné osvětlení
 • silnoproudé elektroinstalace
 • slaboproudé elektroinstalace
 • výstavba a opravy dopravních komunikací
 • inženýring a poradenská činnost
 • řízené a neřízené protlačování
 • parkové a sadovnické úpravy
 • zemní a bourací práce
 • sanace vlhkosti staveb
 • rekonstrukce a odstraňování poruch staveb